Masopust 8.2.2018

 

Dopoledne 8.2.2018 jsme měli v našem Domově masopustní průvod. Teple oblečení jsme se kolem půl jedenácté vydali s klienty ze všech oddělení před zámek, kde jsme čekali na masopustní průvod dětí ze zdejší mateřské školky a základní školy. Děti oblečeny v různých maskách přišly v doprovodu svých paní učitelek. Zazpívaly našim klientům několik písniček a paní učitelky s několika dětmi jim k tomu hrály na kytary.

I přes zimu, která ten den byla, si to děti i naši klienti hezky užili. Mnozí se přidali ve zpěvu a někteří se dokonce i pohupovali do rytmu.

Děti byly na závěr svého vystoupení odměněny potleskem a malou drobností ve formě sladkých bonbonků.

Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře.

 

zpět