Úvod

Návštěvy v Domově Vraný jsou od 25.10.2021

ZAKÁZÁNY.

 

 • Po domluvě s ředitelem Domova Ing. Prokopem na telefonním čísle 601 123 603 je možné získat dodatečné informace. 

 

 


 

2. ročník soutěže pro klienty poskytovatelů sociálních služeb

"Miss panenka - senior"

 

 

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Aleně Ducárové z Nového Strašecí za 50 kusů ručně šitých roušek pro naše klienty. Děkujeme

 

 I my šijeme roušky pro naše zaměstnance

   
   

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Domova Vraný, poskytovatele sociálních služeb.

Na našich stránkách Vás chceme seznámit s naším zařízením, službami, cíli a posláním v poskytování sociálních služeb.

 

 

 

>>> INFORMAČNÍ LETÁK (PDF) <<<

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb v zařízení

Domov Vraný

 • Hlavním cílem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 SB., o sociálních službách.

 • Domov Vraný , poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Středočeský kraj.

 

Materiální zabezpečení poskytování služby

Příspěvková organizace spravuje movitý a nemovitý majetek, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Zařízení hospodaří s finančními prostředky od:

 • Středočeského kraje

 • Ministerstva práce a sociálních věcí

 • S prostředky ze svých fondů

 • Pravidelné platby od uživatelů za sjednané služby. Uživatelé odvádějí platby ze svých příjmů (starobní důchod, invalidní důchod, příspěvek na péči).

 

Druhy poskytovaných služeb

 • Celodenní stravování
 • Celoroční ubytování
 • Pomoc při uplatňování právních nároků, při vyřizování osobních záležitostí
 • Pomoc při běžných úkonech péče o uživatele, oblékání, hygiena, stravování, apod.
 • Výchovné a aktivizační činnosti
 • Nákupy s doprovodem i bez něho
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Kulturní a rekreační pobyty, výlety
 • Zdravotnické služby
 • Pedikúra, manikúra, kadeřník

 

Charakteristika služby

 • Kapacita Domova je 50 míst
 • Pobytová služba v celoročním nepřetržitém provozu je určena ženám i mužům se sníženou soběstačností a je zaměřena na podporupři naplňování potřeb uživatelů.
 • Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích
 • Uživatelé využívají společného sociálního zařízení (2x přízemí, 2x 1.patro)
 • Společnými prostory jsou dvě jídelny, 3 menší odpočinkové klubovny, 1 obývací pokoj a společenský sál
 • K zájmovým činnostem, relaxaci a odpočinku je využíváno atrium zámku
 • Součástí prostor je také velká Zámecká zahrada, vhodná k odpočinku, ale také k pracovním činnostem klientů (obdělávání vlastních záhonků )
 • Domov byl zapojen do projektu „Etincelle o.s. Kavárna Bez konce“,  jehož cílem je vyškolit a poté nabídnout pracovní místa některým klientům. V současné době hledáme pro naše klienty nové pracovní zařazení
 • Domov je zapojen do projektu vzdělávání Euriinstitut 

 

 • Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.
 • V současné době zahajujeme spolupráci s "Poradenským centrem Startujeme o.p.s.", který našim klientům nabízí služby v oboru sociální rehabilitace formou terénních a ambulantních služeb.