Pro zájemce o službu:

Nový ceník platný od 1.5.2021                    >>> formát PDF <<<

Žádost  o přijetí                                             >>> formát DOC <<<

Osobní dotazník                                            >>> formát DOC <<<

Lékařské vyjádření                                        >>> formát DOC <<<

Souhlasy se zpracováním osobních údajů:

( bez zaslání tohoto souhlasu není možné  zpracovat žádost o přijetí )

Podání žádosti o službu                               >>> formát DOC <<<

Zákonný zástupce/opatrovník                     >>> formát DOC <<<

Uchazeč o zaměstnání                                 >>> formát DOC <<<

 

Další dokumenty ke stažení:

Anketní lístek                                               >>> formát PDF <<<

Finanční plán nákladů a výnosů                >>> formát XLS <<<

 

zpět